استراتژی و طرح کسب و کار

استراتژی
و
طرح کسب و کار

استراتژی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا تلاش‌های خود را در راستای خلق افق مطلوب یکپارچه و هماهنگ کنند و با تمرکز بر مزیت اصلی، خود را از دیگر شرکت‌های فعال در صنعت متمایز نمایند.

کمک به تصمیم‌گیری بهتر، انسجام بین اقدامات و سیاست‌ها و نیز تخصیص بهینه منابع از دیگر دستاوردهای استراتژی است. بعد از طراحی استراتژی، در گام بعدی می بایست اقدام به جاری‌سازی آن از طریق رویکردهای مناسب کرد. مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) به عنوان ابزاری جهت جاری‌سازی استراتژی مطرح است و از طریق آن، استراتژی سازمان در قالب اهداف، شاخص‌ها و اقدامات، به سطوح عملیاتی ترجمه می‌شود.

گروه مشاوران آداک در رویکرد خود ضمن استفاده از متدها و ابزارهای علمی، از طریق تشکیل تیم مشترک خبرگان سازمان و مشاوران، فرایند یادگیری سازمانی را تسهیل می‌کند.

خدمات گروه مشاوران آداک:

  • طراحی و تدوین استراتژی‌های سازمان و کسب و کار
  • پیاده‌سازی نظام برنامه ریزی و جاری سازی استراتژی با رویکرد کارت امتیازی متوازن (BSC)
  • تدوین طرح کسب و کار

آیا برای توسعه کسب و کار خود آماده اید؟

ما همراه شما هستیم.