سیستم‌های استاندارد مدیریتی

سیستم‌های استاندارد مدیریتی

پیاده‌سازی و اجرای سیستم‌های مدیریتی علاوه بر کاهش خطاها، بستری برای بهبود مستمر سازمان فراهم می‌آورد.

شرکت اندیشه خلاق آداک با تکیه بر تجارب مشاوران کارآزموده، در مراحل پیاده سازی، ممیزی و اخذ گواهینامه مرتبط از مراجع گواهی دهنده، جهت سیستم های مبتنی بر استانداردهای مدیریتی نظیر سیستم مدیریت کیفیت (ایزو 9001) در کنار سازمان‌ها می‌باشد.

همچنین این شرکت آمادگی دارد تا خدمات مشاوره جهت حضور در جوایز ملی تعالی سازمانی و بهره وری را در هر دو بخش پیاده سازی مدل و حضور در فرایند ارزیابی ارائه نماید.

خدمات قابل ارائه​

  • پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی

  سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001

سیستم مدیریت کیفیت در تولید تجهیزات پزشکی ISO 13485

–  سیستم مدیریت ریسک ISO 31000

سیستم مدیریت آموزش ISO 10015

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

  

  • مشاوره جهت حضور در جایزه ملی تعالی سازمانی (EFQM)

آیا برای توسعه کسب و کار خود آماده اید؟

ما همراه شما هستیم.